MUDr. Iva Rostová
soukromá zubní lékařka
Římská 16, 120 00 Praha 2
ordinační hodiny
pondělí momentálně neordinujeme
úterý 8:30 - 14:30 (jednou za 14 dní)
středa 8:30 - 14:30
čtvrtek 8:30 - 14:30
pátek momentálně neordinujeme

bělení zubů

Bělení zubů je metoda, která umožňuje odstranit tmavé pigmenty i z hlubších vrstev zubní skloviny. Dnes se k bělení využívají různé koncentrace karbamid peroxidu, nejčastěji ve formě gelu. Existují různé techniky bělení pro ordinační i pro domácí použití. Obecně nedoporučujeme bělit zuby bez spolupráce s lékařem. Ne každé tmavé zbarvení skloviny je vhodné bělit. Tmavým dojmem mohou na zubech působit i zubní kazy, zubní kámen či nekróza zubní dřeně (mrtvý zub), které vyžadují zcela jiný postup léčby. Nesprávně vedené bělení může poškodit tvrdé zubní tkáně i přilehlou dáseň.

V zásadě je možné bělit zuby buď metodou tzv. domácího bělení, která vyžaduje několikadenní opakování bělící procedury, nebo jednorázově ve stomatologické ordinaci za použití speciální lampy a bělících gelů citlivých na modré světlo.

Po zkušenostech dáváme přednost domácímu bělení zubů. Tento způsob bělení provádí lékař ve spolupráci s pacientem. K bělení se používá bělící gel s obsahem karbamid peroxidu a speciální nosiče zhotovené pacientovi na míru podle otisků. Lékař připraví vhodné podmínky pro šetrné bělení a pravidelnými kontrolami a speciálními ošetřovacími postupy se stará o to, aby při bělení nedošlo k poškození zubů a dásní. Aplikaci bělícího gelu provádí pacient po nácviku doma sám. Výhodou je možnost načasování jednotlivých bělících procedur dle potřeb pacienta. Navíc umožňuje pacientovi průběžně kontrolovat odstín zubů, a samostatně se tak rozhodnout, kdy bělení ukončit. Zároveň je tento způsob vůči zubní sklovině šetrnější než jednorázové ordinační bělení, protože umožňuje použít nižší koncentrace karbamid peroxidu.


Jak bělení zubů probíhá?

Nejprve je třeba provést profesionální čištění chrupu. Obdobným způsobem, jaký je popsán v programu dentální hygieny, odstraníme z povrchu zubů pigmentace (ev. i zubní kámen, je-li přítomen), které by mohly nepříznivě ovlivnit bělící proces a vést k nerovnoměrnému vybělení zubů (vzniku skvrn). Po vyčištění chrupu zhotovíme otisky horní i dolní čelisti. Na základě těchto otisků necháme v laboratoři vyrobit individuální nosiče bělení. Jsou to pružné silikonové "návleky", které přesně kopírují tvar zubního oblouku a obepínají zuby v oblasti krčku tak, aby nedocházelo k vytékání bělícího gelu a poleptání přilehlé dásně. Pro jejich zhotovení se většinou používají průhledné materiály. Při druhé návštěvě tyto nosiče bělení vyzkoušíme, případně ještě upravíme a nacvičíme s pacientem jejich používání. Pacient kromě nosičů dostane balení bělících gelů a je objednán na kontrolní návštěvu. V rámci kontrol především sledujeme, zda nedochází k poškozování tvrdých zubních tkání či přilehlé dásně. Ověřujeme techniku aplikace nosičů i bělícího gelu, s využitím barevného vzorníku hodnotíme stupeň zesvětlení a srovnáváme dosažený odstín s odstínem předem stanoveným v léčebném plánu. Řešíme eventuální potíže vzniklé v průběhu bělení (citlivost zubů, apod.). S výhodou lze využít bělení horní a dolní čelisti ve dvou etapách. Pacient tak může srovnávat výchozí odstín s odstínem novým a lépe posoudit výsledek. Po dosažení požadovaného odstínu provedeme tzv. profesionální fluoridaci bělených zubů, která posílí ošetřovanou sklovinu.


Co si od bělení slibovat?

Bělení zubů účinkuje pouze na vlastní zubní tkáň. Nelze vybělit žádné druhy výplní (ani amalgámové ani bílé), stejně jako korunky, fazety ani jiné protetické práce. Je proto třeba počítat s tím, že bílé materiály použité ve viditelné části chrupu mohou po bělení působit tmavším dojmem než zub, ve kterém jsou umístěny. Tento problém je možno řešit následnou výměnou výplně či korunky za novou - světlejší. Hůře mohou na bělení reagovat i tzv. tetracyklinové zuby (zuby, jejichž zárodky byly v průběhu vývoje poškozeny užíváním antibiotik tetracyklinové řady).


vnitřní bělení

Speciální přístup vyžadují při bělení tzv. "mrtvé zuby". Devitalizovaný (umrtvený) zub po ztrátě nervu postupně mění svou barvu i transparenci (průsvitnost). Navíc některé materiály používané k plnění kořenových kanálků devitalizovaných zubů samy zbarvují tvrdé zubní tkáně do nežádoucích odstínů. V těchto případech prostupují tmavé pigmenty z vnitřku zubu až k povrchu tvrdých tkání, tmavý odstín je proto daleko intenzivnější a vnějším bělením neodstranitelný. U mrtvých zubů provádíme tzv. vnitřní bělení


Jak probíhá vnitřní bělení mrtvého zubu?

Po zaplnění kořenového kanálku si lékař vytvoří v supragingivální (zasahující nad úroveň dásně - tedy viditelné) části zubu dutinu, do které aplikuje bělící prostředek na bázi peroxidu. Ten překryje výplní a nechá několik dnů působit. Obvykle bývá nutné minimálně jednou provést výměnu bělící směsi za novou, než je dosaženo požadovaného odstínu, protože v průběhu bělení dochází k postupné deaktivaci bělidla. Počet návštěv u vnitřního bělení velmi závisí na intenzitě tmavého zbarvení zubu (to je dáno časem, který uběhl od devitalizace zubu, případně i druhem materiálu, který ztmavnutí umocnil) i na požadovaném výsledném odstínu. Vnitřní bělení mrtvých zubů je vhodné provést i u zubů, které plánujeme pokrýt estetickou korunkou (keramickou či metalokeramickou). V průběhu života dochází i ve zdravém chrupu k ústupu dásní a odhalování zubních krčků. Je proto dobré s tím počítat a alespoň v partiích viditelných při úsměvu a komunikaci vybělit i tyto zdánlivě schované zuby. Vyhneme se tak neesteteticky působícím hnědým krčkům kolem bílých korunek.