MUDr. Iva Rostová
soukromá zubní lékařka
Římská 16, 120 00 Praha 2
ordinační hodiny
pondělí momentálně neordinujeme
úterý 8:30 - 14:30 (jednou za 14 dní)
středa 8:30 - 14:30
čtvrtek 8:30 - 14:30
pátek momentálně neordinujeme

záchovná stomatologie

Záchovná, jinak také konzervační či konzervativní stomatologie se zabývá převážně ošetřením tvrdých zubních tkání, tedy ošetřením kazu, eventuálně úrazu a jejich komplikací. Při ošetření se snažíme zachovat co největší část vlastních dosud nepoškozených tvrdých zubních tkání.

Zubní kaz je bakteriemi způsobené infekční onemocnění, které napadá tvrdé zubní tkáně. Kazivá léze začíná rozkladem anorganické složky zubní skloviny (demineralizací). Postupně dochází ke zhroucení organické kostry skloviny a vzniká kavita (otvor). Kaz se působením bakteriálních metabolitů (převážně kyselin) šíří tvrdými zubními tkáněmi (sklovinou a posléze dentinem neboli zubovinou) do hloubky zubu směrem k zubní dřeni. Zubní dřeň neboli pulpa je tvořena zubním nervem a cévami. Pokud bakteriální infekce prostoupí dentinovými tubuly (kanálky, které vedou dentinem od zubní dřeně až k dentinosklovinné hranici) do pulpy, dochází k jejímu zánětu, známému jako zánět nervu. Tento zánět je nevratný a po čase vždy dochází k nekróze (odumření) nervu. Ať už zánět proběhne akutně a přivede pacienta k lékaři s nesnesitelnou bolestí nereagující na analgetika nebo dojde k asymptomatické (bezpříznakové) nekróze v důsledku chronicky probíhajícího zánětu, možnost terapie je jediná: postižený nerv odstranit, důkladně pročistit kanálky probíhající v kořenech zubu a vyplnit je vhodným materiálem, který zabrání opakovanému osídlení kořene bakteriemi.

V závislosti na stupni pokročilosti kazu nabízí záchovná stomatologie: