MUDr. Iva Rostová
soukromá zubní lékařka
Římská 16, 120 00 Praha 2
ordinační hodiny
pondělí momentálně neordinujeme
úterý 8:30 - 14:30 (jednou za 14 dní)
středa 8:30 - 14:30
čtvrtek 8:30 - 14:30
pátek momentálně neordinujeme

radioviziografie - digitální rentgenový přístroj

Zubní rentgenový přístroj by dnes již měl být součástí každé zubní ordinace. Jeho využití je nezbytné nejen pro bezchybnou diagnostiku, ale i pro odvedení kvalitní a přesné práce. Optimální umístění rentgenu je takové, při kterém lze pacienta snímkovat přímo na zubním křesle, a využít tím přístroj i v průběhu práce ke kontrole její dokonalosti. To je důležité obzvláště při ošetření kořenových kanálků (jejich délku ani tvar a průběh nelze hodnotit zrakem) nebo pro kontrolu přesnosti fixních protetických prací před jejich nalepením (mezizubní partie korunek a můstků opět nejsou přístupné zraku).

radioviziografie

Planmeca Intra®

V naší ordinaci zhotovujeme digitální rentgenové snímky. Rozdíl mezi tradičním rentgenem a radioviziografií spočívá v médiu, které zachycuje rentgenové paprsky. Místo filmové fólie citlivé na rentgenové záření se využívá speciální senzor, který převádí zachycené záření do digitální podoby. Snímek se díky tomu ihned zobrazuje na monitoru počítače; odpadá nutnost vyvolávání, potřebné informace jsou bez prodlení k dispozici. Velkou výhodou digitálních rentgenových snímků je jejich zpracovatelnost. Každá tkáň pohlcuje rentgenové záření jiným způsobem, a není proto možné nastavit parametry přístroje tak, aby se všechny části snímku zobrazily optimálně. Při používání radioviziografie může lékař tento problém snadno korigovat dodatečnou úpravou snímku (změnou kontrastu, jasu, nastavením filtrů pro různé části spektra rentgenového záření, apod.). Pro přesnější odečítání lze snímky v počítači libovolně zvětšovat, zmenšovat, vybarvit, vybrané detaily prohlížet pod lupou, atd. Při měření délky kořenů je pomocí speciální kalibrace možné kompenzovat zkreslení snímku vzniklé při focení, a díky tomu přesně změřit vybraný úsek. Do snímku je možno zapisovat poznámky a uložit si je spolu s "přečteným" snímkem pro pozdější využití. Další velkou výhodou digitálního snímkování je konstantní kvalita snímků. Na rozdíl od rentgenových filmů, které s odstupem času výrazně ztrácejí na své kvalitě, jsou digitální rentgenové snímky po libovolně dlouhé době stejně dobře čitelné jako v okamžiku jejich zhotovení. Obrovským přínosem radioviziografie pro pacienta je fakt, že díky vysoké citlivosti senzorů je možné redukovat dávky rentgenového záření, kterým je pacient vystavován, až na desetinu ve srovnání se snímkováním na filmovou fólii. Expozici (dávku záření) lze plynule regulovat podle potřeby, přístroj má dokonce i speciální program pro snímkování dětí.