MUDr. Iva Rostová
soukromá zubní lékařka
Římská 16, 120 00 Praha 2
ordinační hodiny
pondělí momentálně neordinujeme
úterý 8:30 - 14:30 (jednou za 14 dní)
středa 8:30 - 14:30
čtvrtek 8:30 - 14:30
pátek momentálně neordinujeme

protetika u dětí

Protetika se v dětském věku využívá převážně k náhradě celých ztracených zubů. Další možnosti využití protetiky mohou být při řešení větších vrozených anomálií (rozštěpy, apod.). Tyto vady ovšem ošetřují specializovaná pracoviště.


ztráty stálých zubů

Vzhledem k bohaté škále bílých adhezivních materiálů (fotokompozitní pryskyřice, světlem tuhnoucí skloionomerní cementy, kompomery, a další) se převážnou většinu ztrát částí zubů (ať již v důsledku kazu či úrazu) daří ošetřit prostou dostavbou poškozené části zubu. Z tohoto důvodu byly i dříve běžně zhotovované zlaté korunky, které měly za úkol krýt poškozený zub až do dospělosti, odsunuty poněkud do pozadí. Bílý dostavbový materiál je často schopen dostatečně zrestaurovat poškozený zub, ať již na dobu přechodnou (místo zlaté korunky) či definitivně. Pokud ovšem např. v důsledku úrazu dojde k úplné ztrátě některého stálého zubu (např. vyražením), stává se protetické ošetření jedinou léčebnou alternativou. V těchto případech se zhotovují tzv. křidélka - drobné snímatelné náhrady, které jsou tvořeny plastovým zubem, redukovaným pryskyřičným sedlem (růžová baze protézy) a drátěnými sponami k uchycení na zuby sousedící s mezerou. Tato snímatelná náhrada se využívá až do doby, kdy je ukončen růst kostí pacienta. Fixní řešení (pevně spojené se zuby sousedícími s mezerou) není v období růstu čelistí možné. Část čelisti, ve které by byla skupina zubů napevno spojena, by byla bržděna v růstu a došlo by ke zdeformování čelisti.

Po ukončení růstu je možné ošetřit mezeru různými způsoby:

Vhodné řešení volíme s ohledem na stav zubů sousedících s mezerou, tvar a kvalitu kosti v místě mezery, úroveň hygieny a pochopitelně i s ohledem na finanční možnosti a přání pacienta. Pokud plánujeme zhotovit fixní můstek na vitální (živé) pilíře (zuby, které můstek nesou, většinou tedy ty, které sousedí s mezerou), je možné použít na určitou přechodnou dobu tzv. adhezivní můstek (Marylandský můstek, apod.). Tento typ můstku je tvořen umělým zubem, který je pomocí litých kovových výběžků tvarovaných na míru nalepen na zuby sousedící s mezerou. Tím se vyhneme broušení zubů, které mají ještě poměrně rozsáhlé dřeňové dutiny. Broušení je totiž poměrně velký zásah do zubních tkání, a jeho následkem často bývá odumření zubního nervu. S přibývajícím věkem se zvětšuje síla dentinové vrstvy a dřeňová dutina každého zubu se zmenšuje. Zubní nerv se tak vzdaluje od povrchu zubu. Odložením broušení do vyššího věku snížíme riziko odumření zubního nervu v důsledku broušení.


ztráty dočasných zubů

Další možnost nabízí snímatelná protetika při řešení předčasných ztrát dočasných zubů (z důvodu kazu, úrazu, apod.). Ztráta dočasného zubu je pokládána za předčasnou, dojde-li k ní více než půl roku před očekávaným termínem prořezání stálého nástupce. Jedním z úkolů dočasného zubu je svou přítomností udržet místo pro zub stálý. Po předčasné ztrátě dočasného zubu hrozí nebezpečí, že stálé zuby, které budou prořezávat dříve než zub, kterému byla mezera určena, posunou svým tlakem při prořezávání okolní zuby směrem do mezery. Tím dojde ke ztrátě místa pro daný stálý zub, následně jeho prořezání mimo zubní řadu a vzniku některé z ortodontických anomálií. Abychom předešli popsaným komplikacím, zhotovujeme v případě potřeby tzv. mezerníky. Mezerník si lze představit jako snímatelnou protézu s mírně redukovaným sedlem a beze spon. V místě mezery je vsazen plastový zub, který je pevně v kontaktu s oběma svými sousedy. V průběhu růstu čelisti je nutné mezerník opakovaně upravovat či zhotovit nový tak, aby neustále vyplňoval celou mezeru.