MUDr. Iva Rostová
soukromá zubní lékařka
Římská 16, 120 00 Praha 2
ordinační hodiny
pondělí momentálně neordinujeme
úterý 8:30 - 14:30 (jednou za 14 dní)
středa 8:30 - 14:30
čtvrtek 8:30 - 14:30
pátek momentálně neordinujeme

bílé výplně

Do estetické stomatologie můžeme zařadit také ošetření kazu pomocí bílých materiálů. Existuje mnoho druhů estetických materiálů a mnoho pracovních postupů pro zhotovení výplně, která více či méně dokonale imituje zdravý zub.

Všechny typy výplní lze rozdělit podle pracovního postupu na výplně


přímé výplně

Přímé výplně jsou zhotovovány lékařem přímo v ústech pacienta. K jejich výrobě se využívají plastické materiály, které tuhnou teprve po aplikaci do kavity (otvoru). Obvykle se jedná o materiály na bázi pryskyřic nebo na bázi skla, některé materiály kombinují v různém poměru obě složky (kompozitní či fotokompozitní pryskyřice, kompomery, skloionomerní cementy, ormocery, apod.). Plastické materiály lze využít také v kombinaci se sklokeramickými systémy (továrně vyráběné keramické bločky, které se do zubu upevňují pomocí bílých adhezivních materiálů). Výhodou přímo zhotovovaných výplní je jejich přesnost (minimální spára) a možnost maximálně šetrné preparace (můžeme ponechat tzv. podsekřivá místa, protože výplňová hmota se aplikuje v plastickém stavu).

Jak probíhá zhotovení přímé výplně?

V lokální anestezii se odstraní část zubu zasažená kazem. Zvolí se vhodný typ a barva materiálu. V závislosti na zvoleném materiálu se pomocí příslušných tekutin a gelů připraví povrch zubu tak, aby se výplňový materiál pevně přilepil (etching, priming, bonding, kondicioning). Poté se do kavity aplikuje vybraný bílý materiál. Světlem tuhnoucí materiály se aplikují podle předepsaného schématu po vrstvách, každá vrstva se osvítí světlem speciální lampy až do úplného ztuhnutí. Chemicky tuhnoucími materiály se kavita obvykle vyplní najednou, před závěrečnou úpravou povrchu je třeba počkat, až proběhne tuhnoucí reakce. Na závěr se provádí úprava povrchu výplně (artikulace - úprava skusu, vyleštění, některé materiály se na závěr lakují).


nepřímé výplně

Nepřímé výplně jsou zhotovovány ve spolupráci s laboratoří. Podle rozsahu a lokalizace výplně rozlišujeme tzv. inlaye, onlaye a overlaye. K jejich výrobě se používají kompozitní pryskyřice nebo keramické materiály.

Jak probíhá zhotovení nepřímé výplně?

V lokální anestezii se odstraní část zubu zasažená kazem. Poté je třeba odstranit i tzv. podsekřiviny, jsou-li přítomny. Laboratorně vyráběná výplň je totiž rigidní (tuhá) a do zubu je tmelena vcelku. Tvar kavity proto musí být upraven tak, aby výplň bylo možno bez potíží do zubu vsadit.

zub preparovaný na celokeramickou overlay

Další postup může být dvojí:

otisk na celokeramickou overlay detail otisku na celokeramickou overlay

Závěrečná fáze je opět stejná. Laboratoř dodá hotovou celokeramickou práci na sádrovém modelu.

celokeramická overlay na modelu detail celokeramické overlaye na modelu

V ordinaci je nepřímá výplň vyzkoušena a vlepena do připraveného otvoru v zubu. K tmelení (cementování) se používají materiály na bázi fotokompozitních pryskyřic, které umožní nacementovat práci tzv. adhezivně (vytvoří pevnou chemickou vazbu s tvrdými zubními tkáněmi). Pro kvalitní adhezivní nacementování je nezbytné zajistit dokonale suché pracovní pole. Z toho důvodu tmelíme tyto keramické práce vždy s nasazeným Kofferdamem.

tvrzení cementačního materiálu polymerační lampou nacementovaná celokeramická overlay před sejmutím Kofferdamu

Výsledkem je dokonalá estetická rehabilitace pacienta.

nacementovaná celokeramická overlay v ústech nacementovaná celokeramická overlay v ústech, porovnání s estetikou amalgámových výplní