MUDr. Iva Rostová
soukromá zubní lékařka
Římská 16, 120 00 Praha 2
ordinační hodiny
pondělí momentálně neordinujeme
úterý 8:30 - 14:30 (jednou za 14 dní)
středa 8:30 - 14:30
čtvrtek 8:30 - 14:30
pátek momentálně neordinujeme

protetika

Protetika je stomatologický obor, který se zabývá nahrazováním ztracených zubů od jednotlivých chybějících zubů či jejich částí přes skupiny chybějících zubů až po doplnění zubů do zcela bezzubé čelisti. Možnosti dnešní protetiky jsou velice široké. Současný trend směřuje k co největšímu využití fixních (nesnímatelných) řešení, která jsou pro pacienta dokonalou rehabilitací nejen po stránce funkční, ale i estetické, zvláště při využití keramických materiálů, které dokonale imitují zubní sklovinu.


fixní protetika

V rámci fixní protetiky nabízíme:

Díky spolupráci s moderní implantologií může protetika stále více defektů chrupu vyřešit fixními pracemi (korunkami či můstky). I zcela bezzubou čelist lze dnes ošetřit fixním můstkem po zavedení potřebného množství implantátů, na které je následně možné můstek kotvit.

Jak probíhá zhotovení fixní protetické práce?

Pro zhotovení korunky se v lokální anestezii obrousí povrch zubu (nebo více zubů - v případě můstku) do hloubky cca 1,5 - 2 mm. Pří zhotovování inlayí, onlayí, overlayí a fazet se brousí jen konkrétní část zubu do potřebného tvaru. Poté se provede otisk nabroušeného zubu (či zubů) i otisk protější čelisti. Do nahřátého vosku lékař zaznamená vztah obou čelistí vůči sobě navzájem. Podle těchto údajů laboratoř na míru zhotoví příslušnou protetickou práci. V příští návštěvě se hotová keramická práce vyzkouší v ústech a nalepí na zuby. Lékař poučí pacienta o zacházení s náhradou a nacvičí s ním vhodný způsob čištění. Výsledkem je dokonalá estetická rehabilitace pacienta.


snímatelná protetika

V některých případech není možné zhotovit nesnímatelnou náhradu. Dochází k tomu obzvláště tehdy, když z nějakého důvodu, obvykle zdravotního či finančního, není možné implantovat. V takovém případě přicházejí v úvahu náhrady snímatelné. I v oblasti snímatelných náhrad se neustále zvyšují požadavky na komfort pacienta. Od snímatelné náhrady očekáváme spolehlivost - tedy dobrou retenci (držení) při jídle, mluvení i jiných činnostech a estetickou rehabilitaci - náhradu, které si okolí ani nevšimne.

To vše nám umožňují tzv. zásuvné spoje, používané ke kotvení snímatelných náhrad místo klasických spon (drátky či kovové lité spony). Pro lepší představu je můžeme přirovnat k šatovým patentkům. Při nasazování je do nich náhrada napevno zacvaknuta, čímž je její retence výrazně vyšší, než bývá obvyklé u náhrad sponových. Náhrada kotvená zásuvnými spoji odolává i uvolnění lepivou potravou. Zásuvné spoje bývají umístěny v pryskyřičném těle protézy, takže po jejím nasazení zůstávají skryté; mizí neestetický sponový systém ("drátky na zubech") a náhrada působí dokonale estetickým dojmem. Pro lepší imitaci zubní skloviny je dnes možné umístit i do snímatelné náhrady namísto klasických pryskyřičných (plastových) zubů zuby keramické, takže okolí vůbec nerozezná umělé zuby od vlastních.

V případech, kdy zbývající zuby nezajišťují dostatečnou retenci pro budoucí snímatelnou náhradu, lze opět s využitím implantátů doplnit potřebné pilíře, a vylepšit tak držení snímatelné protézy. I zcela bezzubou čelist je možno ošetřit snímatelnou náhradou, která se při jídle, mluvení, apod. neuvolní. Do čelisti je možno zavést několik implantátů, na které je potom náhrada kotvena podobně jako u částečných snímatelných náhrad držených zásuvnými spoji. Implantáty nejsou vidět, jsou skryty pod protézou, která díky nim dokonale drží i vypadá.

V rámci snímatelné protetiky nabízíme